Privacybeleid

Algemeen

Depriman.nl hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens

Op Depriman.nl worden alleen persoonsgegevens verzameld wanneer je deze vrijwillig verstrekt via de volgende formulieren:

  • Contactformulier: hier wordt gevraagd om jouw naam, e-mailadres en vraag.
  • Reactie op een blogartikel: hier wordt gevraagd om jouw naam, website (optioneel) en reactie.

Gebruik van gegevens

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor het beantwoorden van vragen die via het contactformulier zijn gesteld en voor het modereren van reacties op blogartikelen. We delen deze gegevens niet met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Bewaartermijn

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Cookies

Depriman.nl maakt geen gebruik van cookies van derde partijen.

Rechten van betrokkenen

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid of gebruik wilt maken van jouw rechten, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier: